De onterving van Pieter

In de vorige aflevering lazen we hoe de spullen van een overleden persoon werden verdeeld in een boedelscheiding. Voor het overlijden was vaak een testament opgesteld bij een notaris. Hierin staan soms bijzondere dingen. Bijvoorbeeld over familie- en vriendschapsbanden. Of het verbreken hiervan door iemand te onterven.

In mei 1754 besloot Pieter Groothuijs zijn zoon Jan te onterven. Hij was niet zomaar tot dit besluit gekomen. Waarschijnlijk ergerde Pieter zich al jaren aan het losbandige gedrag van zijn zoon. Zowel binnen als buiten Enkhuizen, waar Pieter en zijn vrouw woonden, leidde Jan een ‘seer dessoluut en debuuchant leven’.

Iemand onterven vanwege een losbandig leven zou waarschijnlijk niet genoeg zijn geweest voor de rechters. Maar Pieter had nog een goede reden om Jan te willen onterven. Op een avond was Jan namelijk het huis van zijn vader binnengekomen en had hem aangevallen met een mes. Hij probeerde zijn vader met ‘een groote quaadaardigheyd’ in zijn hart te steken. 

Not.okt

Het mag duidelijk zijn dat de relatie tussen Pieter en zijn zoon dus niet al te best was. Wilt u weten hoe de aanval afliep en wat de verwondingen van Pieter waren? Lees dan hier verder. 

 

de-notaris2

 

de-notaris

 

de-notaris3

chat loading...