Een scheiding in Midwoud

In de achttiende eeuw was echtscheiding vrijwel onmogelijk. Een huwelijk kon alleen worden ontbonden op grond van overspel of ‘kwaadwillige verlating’. Maar een scheiding van tafel en bed was wel mogelijk, en hier was een notaris bij betrokken. Een scheiding van tafel en bed betekende in de praktijk dat een echtpaar niet meer samenwoonde.

Theunis Germontsz Smak en Maartje Theunis waren ook gescheiden van tafel en bed. Uit de aktes van het oud-notarieel archief valt te achterhalen wat er allemaal is gebeurd.

Het begint met een akte uit het oud-notarieel archief. Het stuk is opgesteld door de notaris. Theunis en Maartje beloofden om ‘’alle occasiea tot verschil’ naar hun uiterste vermogen te vermijden. Ze zouden dus proberen om geen ruzie meer te maken en in ‘onderlinge liefde, vrede en eenigheyt met malkander te leven en huys te houden’. Theunis en Maartje beloofden dit in juli 1714. Maar in oktober 1717 besloten ze om weer apart te gaan leven. En in mei 1722 gingen ze weer samen wonen. Twee maal besloten Theunis en Maartje om apart te gaan wonen en twee maal besloten ze om weer samen te gaan wonen. Wilt u weten waarom? Lees dan hier verder.

notarieel scheidingabbekerk

Boerderij de Knap in Midwoud aan het einde van de 19e eeuw. Op deze plek woonde Maartje en haar kinderen aan het begin van de 18e eeuw.

 

de-notaris2

 

de-notaris

 

de-notaris3

chat loading...