Het aanbouw-‘dispuut’

Kornelis Dool en Theunis Pietersz. Timmerman waren naast buren ook collega’s. Beiden waren schepen en vroedschap van Twisk. Timmerman was daarnaast, zijn naam verraadt het al, huistimmerman. En hij had aan de oostzijde van zijn huis een stuk aangetimmerd. Dool was hier niet zo blij mee, want het was veel te dicht op zijn erf gebouwd. Volgens Timmerman viel dat wel mee, er was nog behoorlijk wat ruimte over.

Foto 11563: De hervormde kerk van Twisk en een aantal huizen. Omstreeks 1780.

Het waren blijkbaar twee verstandige mannen. Het lukte ze om afspraken te maken over de uitbouw van Timmerman. In december 1718 stapten ze naar de notaris om het afgesprokene te laten vastleggen in een notariële akte. Dit voorkwam toekomstige ‘oneenigheden, proces, moeijten en kosten’. De gemaakte afspraken, onder andere over goten en dakpannen, kunt u hier teruglezen.

 

de-notaris2

 

de-notaris

 

de-notaris3