Toelichting zoeken

U doorzoekt hier de complete collectie van het Westfries Archief.
Klik op de info-knop boven de zoekbalk voor tips bij het zoeken. 

Voor bouw- en hinderwetvergunningen hebben we een speciale zoekpagina.

Wilt u de originele stukken raadplegen die u heeft gevonden? Vraag het stuk dan aan via de knop Aanvragen en kom langs tijdens onze openingstijden. Meer uitleg over het aanvragen van stukken vindt u hier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Hulp bij uw onderzoek
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.


 

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
2.171 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 2
 
 
Inventaris
3. Lijst van regesten van charters in het dorpsarchief
Regest
5 Lou Volckertsz. en Cornelis Pietersz. Gool, schepenen van Grootebroeck, verklaren dat Cornelis Dircksz., Jan Dircksz., Pieter Dircksz., Claes Dircksz. en Pieter Gerritsz., gehuwd met Jantje Dircks, mede namens Jacob Dircksz., Jan Cornelisz., gehuwd met Marij Dircks, en Jan Stoffelsz., gehuwd met Griet Dircks, allen kinderen en erfgenamen van Dirck Cornelisz. en Anna Jacobs, verkocht hebben aan burgemeesters en vroedschappen van Hoochcarspel een erf, waarop eertijds een huis heeft gestaan, groot ongeveer 57 roeden, gelegen aan de Wijsend, belend ten oosten en noorden de Wijsend en ten westen Jan Jacobsz. Molenaer.
Datering:
1658 december 26
NB:
Met zegel van Cornelis Pietersz. Gool; het andere zegel is afgevallen.
Inv.nr. 38
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Lijst van regesten van charters in het dorpsarchief
Regest
6 Lou Volckertsz. en Cornelis Pietersz. Gool, schepenen van Grotebroeck, verklaren dat Pieter Jansz., zoon van wijlen Trijn Jans te Hoochcarspel, zijn zwager Lourens Pietersz., wonende te Hoochwoude, en mr. Michiel Jacobsz. Bonterius, mede namens zijn broers en zusters, kindskinderen van Trijn Jans, verkocht hebben aan burgemeester en diakenen te Hoochcarspel een gedeelte van een huis en erf aldaar, gelegen aan de zuidzijde van de weg, belend ten oosten Jan Claesz. en ten westen Claes Jacobsz.
Datering:
1658 december 31
NB:
Met 2 zegels.
Inv.nr.39
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Lijst van regesten van charters in het dorpsarchief
Regest
7 Jacob Gerritsz. Nierop en Jan Rengersz. Schoenmaker, schepenen van Grootebroek, verklaren dat Claes Pietersz. Houten, Willem Jansz. en Claes Cornelisz. Brack als voogden over Maerten, Pieter en Claes Jacobsz., kinderen van Jacob Maertsz. en Dieuwe Brantes, Zijmon Pietersz. Nyeboer, Pieter Claesz. Breed en Tijs Louwsz. als voogden over Mary Pieters, weduwe van Jan Maertsz., Wijbrant Jansz. Maryus en Claes Theunisz. als voogden over Cornelis, Anna, Jan en Mary Jacobs, kinderen van Jacob Maertsz. en Mary Pieters, verkocht hebben aan Cornelis Claesz., burgemeester van Hoochkarspel, handelend namens het dorp, 4/5 deel van 1320 roeden grasland te Hoochkarspel over de Wijsent, waar mede-eigenaar van is Jan Tijmsz., belend ten oosten Cornelis Maertsz. kinderen en ten westen Aris Rengersz.
Datering:
1671 juni 10
NB:
Het zegel van Jan Rengersz. Schoenmaker ongeschonden, het andere zwaar beschadigd.
Inv.nr. 40
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Lijst van regesten van charters in het dorpsarchief
Regest
8 De Staten van Holland en West-Friesland, op het verzoek van de regenten van Hooghcarspel, inhoudende dat hun kerk in een bouwvallige staat verkeert vooral na de zware stormen van enkele jaren geleden, en dat zij niet over middelen beschikken om de kerk te laten repareren aangezien de revenuen van landerijen en effecten in de huidige oorlogstijd nauwelijks toereikend zijn voor het tractement van de predikant, staan toe dat ten behoeve van de reparatie een loterij ten bedrage van fl. 125.000 wordt gehouden, op voorwaarde dat dit geschiedt onder toezicht van Gecommitteerde Raden van West-Friesland en het Noorderkwartier.
Datering:
1708 juni 15
NB:
Zegel zwaar beschadigd.
Inv.nr. 81
 
 
 
Pagina: 2
chat loading...