Zoeken in bevolkingsregisters

Samen met de akten van de burgerlijke stand vormen de bevolkingsregisters een belangrijke basisbron voor stamboomonderzoek na 1811. In de bevolkingsregistratie staat informatie over de gezinssamenstelling en de veranderingen daarin over een bepaalde periode.

Zoeken in de bevolkingsregisters
De geïndexeerde scans kunt u doorzoeken via onze zoekpagina Personen.

Nog niet alle bevolkingsregisters zijn geindexeerd, maar ze zijn wel via onze website door te bladeren. Op deze pagina leggen wij uit hoe u het beste onderzoek kunt doen in de niet-geïndexeerde bevolkingsregisters. U kunt starten in ons overzicht van genealogische bronnen

 1. Selecteer een gemeente
  Iedere gemeente hield haar eigen bevolkingsregisters bij. In ons overzicht kunt u per plaats zien welke gemeente u moet raadplegen. 
 2. Selecteer het juiste tijdvak
  De bevolkingsregisters werden geregeld vernieuwd. In de negentiende eeuw hadden de meeste bevolkingsregisters een opbouw per wijk of dorp; in de twintigste eeuw waren de gegevens van de inwoners steeds meer alfabetisch op achternaam terug te vinden in een register. De laatste series bevolkingsregister betreft de gezinskaarten, die alfabetisch gesorteerd zijn.
  Voor het zoeken in de bevolkingsregisters in een bepaald tijdvak werden klappers (indexen) aangelegd.
 3. Zoeken met behulp van de klapper
  In de klapper vindt u een alfabetische lijst van inwoners. In een aantal gevallen zijn alleen de hoofdbewoners opgenomen, in andere gevallen zijn alle inwoners opgenomen. De informatie in de klappers zijn vaak ingedeeld in vier kolommen. Naast de achternaam en voornaam vindt u een verwijzing naar het deelnummer (uit dat specifieke tijdvak), folionummer en regel.
 4. Het juiste bevolkingsregister opzoeken
  Met behulp van het deelnummer en het tijdvak kunt u via de inventaris het benodigde bevolkingsregister opzoeken. Zodra u deze heeft gevonden, kunt u met behulp van het folionummer snel naar de juiste scan bladeren om daar de gewenste informatie te raadplegen.

Let op bij dienstboden, inwoners in bijzondere instellingen en andere tijdelijke inwoners. Deze personen zijn vaak opgenomen in aparte registers zoals bijvoorbeeld het dienstboderegister, weeshuisregister of ziekenhuisregister.

 

foto gebouw

chat loading...