Over het Westfries Archief

Het Westfries Archief is hèt historische informatiecentrum voor (oostelijk) West-Friesland. De collectie omvat archieven, beeld- en geluidsmateriaal en een grote bibliotheek. Het raadplegen van deze grote collectie cultuurhistorische bronnen voor de geschiedenis van ons werkgebied is gratis.

Op 2 mei 1977 gingen de deuren van de ‘gecombineerde archiefdienst Hoorn, Enkhuizen en Medemblik’ voor het eerst open. Bezoekers konden terecht in het nieuwe stadhuis van Hoorn, waar een depot en studiezaal waren ingericht voor de archiefdienst. Niet lang daarna sloten steeds meer gemeenten in oostelijk West-Friesland zich aan. De naam van de dienst wijzigde in Archiefdienst Westfriese Gemeenten.

De studiezaal verhuisde naar het souterrain in het stadhuis om de vele studiezaalbezoekers te voorzien van een plek. Het stadhuis bood echter niet genoeg geschikte ruimte voor de snel groeiende collecties en de vele bezoekers. In 2000 besloot de archiefcommissie tot nieuwbouw aan de Blauwe Berg naast het voormalige missiehuis. In 2006 verhuisde het Westfries Archief, zoals de dienst sinds 2002 heet, naar de Blauwe Berg. ONX-architecten uit Hoofddorp ontwierp het nieuwe gebouw.

Het gebouw is ontworpen als een gesloten volume waarover een ruime glazen stolp is geplaatst. De geklimatiseerde depots bevinden zich in het gesloten gedeelte, dat voorzien is van rood tapijt. De depots bieden ruimte aan 9 strekkende kilometer historische documenten, foto’s, prenten, kaarten, tekeningen, films en geluidsdragers. In het transparante deel van het gebouw zijn de publieksruimtes geplaatst. Meer informatie over de bouw en over de filosofie achter het gebouw van het Westfries Archief is te vinden op de website www.architectuur.nl

Het ontwerp van de zeefdrukken is gemaakt door de Amsterdamse kunstenaar Ton Zwerver. De inspiratiebronnen daarvoor werden hem aangereikt door het Westfries Archief. De grijze zeefdruk bestaat uit een collage van zestiende en zeventiende eeuwse lettervormen aangevuld met fantasieletters ontworpen door de kunstenaar. De blauwe panelen die daar op zes plaatsen overheen zijn gedrukt bestaan uit een collage waarin elementen van de gemeentewapens zijn verwerkt van de dertien gemeentes die gezamenlijk op het moment van de bouw het Westfries Archief vormden.

 over-ons

chat loading...