Organisatie

Het Westfries Archief is hét regionaal historisch centrum voor Westfriesland. Een professionele, publieksgerichte dienst waar (Westfriese) burgers, instellingen en overheden terecht kunnen met historische vragen. In 1974 spraken de Westfriese gemeenten met elkaar af om hun archieven over te brengen naar een streekarchief. Zij sloten een gemeenschappelijke regeling waarbij zij hun wettelijke taken ten aanzien van het beheren van historische archieven laten uitvoeren door het Westfries Archief. Het Westfries Archief is aangewezen als de bewaarplaats voor de oude archieven. Na overbrenging van de archiefstukken zijn deze in principe voor iedereen openbaar en beschikbaar voor onderzoek.
 

De kerntaken van het Westfries Archief zijn:

 • Het beheren, bewaren en ter beschikking stellen van de historische archieven en collecties van de aangesloten Westfriese gemeenten.
 • Het (als toekomstig archiefbeheerder) adviseren en inspecteren van de aangesloten Westfriese gemeenten op het gebied van (digitaal) duurzaam archiefbeheer.
 • Een kennis- en informatiecentrum zijn op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis door het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie regionaal-historisch bronnenmateriaal en door deze collectie op een zo actief mogelijke wijze beschikbaar te stellen aan en dienstbaar te maken voor een breed publiek.
 
Het Westfries Archief wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de zeven aangesloten gemeenten. Secretaris is dhr. D. Dekema.

 

Het Algemeen Bestuur
 • de heer J. Nieuwenburg (Hoorn)
 • de heer G. van den Hengel (Opmeer) - voorzitter
 • de heer P. Dijkman (Drechterland)
 • de heer E. van Zuijlen (Enkhuizen)
 • de heer M. Pijl (Medemblik)
 • de heer R. Wortelboer (Stede Broec)
 • mevrouw M. Bonsen-Lemmers (Koggenland)

 

Het Dagelijks Bestuur

 • de heer G. van den Hengel - Opmeer  (voorzitter)
 • de heer M. Pijl - Medemblik
 • de heer J. Nieuwenburg - Hoorn

 

Beloningsbeleid

Bestuursleden van het Westfries Archief ontvangen geen vergoeding.
Directie en medewerkers van het Westfries Archief vallen onder de CAO van de Gemeente Hoorn.

Privacy
Onze privacyverklaring vindt u hier
Functionaris Gegevensbescherming voor het Westfries Archief is mw. S. Pannemans.

 

foto gebouw

chat loading...