Kwaliteitszorg informatiebeheer, hoe doe je dat?

Samen met Westfriese gemeenten en gemeenschappelijke regelingen is aan dit onderwerp in een themasessie gewerkt bij het Westfries Archief. Daarin onder andere een inspirerende keynote van Layla Hassan over de aanpak, opzet en uitvoering van kwaliteitszorg. Naast de randvoorwaardelijke factoren werd vooral enthousiasme en plezier benadrukt als een succesfactor.

Afbeelding1

Lindy Waldeck gaf een toelichting op het regionaal ontworpen meetinstrument met beleidskader en toetsbare onderdelen op proces- en applicatieniveau. Het instrument is uitgebreid waaruit je datgene kunt toepassen dat nodig is voor het proces of applicatie dat gemeten gaat worden. Hierna hebben we een aanzet gegeven aan het bepalen van de stakeholders, de processtappen, weerstand, het voorkomen van weerstand en de belangrijkste onderdelen van het meetinstrument. De gehele sessie werd begeleid door Alexander de Haan van de Westfriesland Academy.

We starten met het meten van de informatiekwaliteit van het proces van archiefvernietiging binnen het eigen team. Op deze manier kan ervaring worden opgedaan die benut kan worden voor het opstellen van een goed verhaal voor de organisatie.
In het najaar wordt een vervolgsessie georganiseerd voor evaluatie, doorontwikkeling en verdere afspraken. Er is nog heel veel te doen maar het begin is er.

Afbeelding2

 

inspectie1

 

inspectie2

chat loading...