Studiezaal weer open vanaf 2 juni

Vanaf dinsdag 2 juni kunt u weer onderzoek doen in het Westfries Archief. De inrichting van de studiezaal is aangepast om u op een veilige manier te kunnen ontvangen. Daarbij gelden enkele spelregels.
Lees meer...

Het Westfries Archief wil graag het tijdsbeeld van Westfriesland in Coronatijd vastleggen. Helpt u ons mee? Lees meer...

Nieuwsbrief Compareerden voor mij (februari 2020)

Een nieuw mijlpaal komt in zicht: 30.000 ingevoerde akten. Momenteel zijn er ruim 26.000 akten ingevoerd, nog maar 4000 te gaan. We zijn erg blij met de voortgang. In de vorige nieuwsbrief van begin december waren ongeveer 19.000 akten ingevoerd. In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de statistieken van het project. Onder de rubriek ‘opmerkelijk’ dit keer het testament van een rijke dame uit Enkhuizen.

Berichtenpagina
Op de berichtenpagina van het project worden veel vragen gesteld en tips gegeven. Wij zijn blij dat het forum steeds beter wordt gebruikt. Het is aan te raden om geregeld de berichten na te lopen. Vaak staan hier als eerste nieuwe aanwijzingen voor de invoer. Ook staan er veel tips op. U kunt uw vragen op het forum stellen. Het is dan verstandig om het scannummer die bij de akte hoort bij uw vraag te vermelden. Zo is het voor ons, de projectleiding, net wat makkelijker om de juiste akte op te zoeken.

VeleHanden-punten inruilen voor een cadeau
Tijdens het invoeren en controleren van scans verdient u punten. U kunt uw puntenoverzicht inzien door in te loggen op VeleHanden.nl en vervolgens op ‘mijn profiel’ te klikken, klik daarna op ‘punten’. U krijgt dan per project te zien hoeveel punten u heeft verdiend.
De punten die u via Compareerden voor mij heeft verdiend kunt u inruilen voor een leuk cadeautje. Hieronder vindt u een kort stappenplan hoe u dit moet doen.

  1. Kies een cadeau uit. Op de website van het Westfries Archief staat een lijstje met de cadeaus waaruit u kan kiezen, klik hier voor het lijstje. Kies een cadeau uit, en onthoud het benodigde aantal punten.
  2. Maak een coupon aan. Ga naar VeleHanden en ga naar uw punten overzicht (klik op ‘mijn profiel’ en klik daarna op ‘punten’). Achter de projectnaam Compareerden voor mij staat in het blauw ‘meer’. Klik hierop. Vul in het veld ‘puntenaantal’ het aantal benodigde punten voor uw cadeau in en klik op ‘maak’. Kopieer de couponcode die vervolgens in beeld verschijnt.
  3. Vraag het cadeau aan. Ga terug naar het lijstje op de website van het Westfries Archief. Scroll iets naar beneden en vul de velden van het formulier in. Vergeet niet op verzenden te drukken. We proberen alle aanvragen voor cadeaus binnen een week te behandelen.

Aanpassing statistieken                                    
Op de projectpagina van Compareerden voor mij staat rechtsboven de ‘stand van zaken’. Hier kunt u in één oogopslag zien hoeveel akten zijn ingevoerd en gecontroleerd. Momenteel gaan de getoonde percentages uit van 350.000 scans. Met één scan wordt in dit geval één akte bedoeld. Het daadwerkelijke aantal scans ligt veel hoger, aangezien een akte vaak uit meerdere scans bestaat. De 350.000 akten zijn de te verwachtte hoeveelheid akten voor het hele project. Het project is opgedeeld in drie fasen. De eerste, waar we nu aan werken, zijn de akten uit de negentiende en twintigste eeuw. Deel twee is een restant van de akten uit de negentiende en twintigste eeuw en de akten van voor 1856. Deel drie zijn de akten van Hoorn. Binnenkort veranderen de statistieken naar de stand van zaken van fase één, de negentiende- en twintigste-eeuwse akten. Op die manier is de voortgang van de huidige fase veel beter te volgen.

Statistieken
Vanaf de start van het project in maart 2019 houden we statistieken bij. Tien maanden na de start van het project is het interessant om eens te kijken wat erin staat.
Tot nu toe is januari 2020 de maand waarin de meeste akten werden ingevoerd, 3273 akten. Met een gemiddelde per dag van 106 scans. Ook in oktober en november werden elke dag gemiddelde meer dan 100 scans ingevoerd. In oktober voerden jullie 3193 scans en in september 2263.
Vrijdag 1 november was een topdag, die dag werden 195 akten ingevoerd. Op plek twee staat 19 augustus met 171 akten en op plek 3 staat 10 augustus met 162 akten.
In januari 2020 was bijna 21% van fase 1 van het project gereed.
Tussen 11.00 uur en 17.00 uur worden de meeste akten ingevoerd. ’s Nachts is het, zoals verwacht, een stuk rustiger. Tussen 1.00 uur en 6.00 wordt er niet ingevoerd.

Gegevens op de website
Alle gegevens die worden ingevoerd en gecontroleerd in het project Compareerden voor mij worden uiteindelijk op de website van het Westfries Archief geplaatst. Daar kan iedereen in de ingevoerde namen zoeken en onderzoek doen. We werken nu aan de laatste technische problemen. Zodra de eerste gegevens op de website van het archief staan, laten we dat weten.

Onvolledige akten
Het kan voorkomen dat tijdens het invoeren van een akte blijkt dat deze niet compleet is. Er missen één of meerdere scans. Let op! Zet deze akten niet op onbruikbaar! Voer zoveel mogelijk informatie in. Druk daarna op opmerkelijk en noteer hierin ‘onvolledige akte’.

Opmerkelijk
In de vorige nieuwsbrief stond onder opmerkelijk het verhaal van de erfenis van Grietje de Haan. Eén van de deelnemers wees mij erop dat Grietjes Schaap niet haar enige erfgename was. Ook haar andere dochter, Marijtje Schaap, werd genoemd in de akte. Marijtje hoefde de eerder gekregen tweehonderd gulden niet terug te betalen voorafgaand aan de verdeling van de erfenis.

De erfenis van Margaretha Maria Snouck van Loosen
Margaretha Maria Snoeck van Loosen was een kinderloze rijke dame. Ze was de dochter van Cornelia Petronella van Loosen en Samuel Snoeck. Bekende en rijke families uit Enkhuizen. Maria werd geboren in 1807 en overleed in 1885. In 1884 liet zij haar testament opstellen. Het is een lange akte, gevolgd door documenten die te maken hadden met de afwikkeling van de erfenis. Voor onderzoekers en belangstellenden zeer interessant om door te nemen. In deze nieuwsbrief slechts een korte samenvatting een en een paar opvallende zaken uit het testament. De gehele akte en de daarbij behorende documenten over de afwikkelingen zijn terug te vinden bij notaris Pan te Avenhorn, inventarisnummer 84, scans 32 t/m 62.

Maria was rijk, dat valt wel op te maken aan de bedragen die haar erfgenamen zouden erven. Vrouwe Wilhelmina Agnata Hendrika van Aken erfde 50.000 gulden. Andries Jakob Klupper, notaris te Haarlem, ontving dezelfde som. Antonie Halberstadt, notaris te Nijmengen, en Johem Halberstad, postdirecteur te Meppel, erfden ook 50.000 gulden. Nog veel meer personen erfde een dergelijk bedrag. De kinderen van de heer Samuel Snoeck ontvingen een som van 150.000 gulden. Naast vele verre familieleden werden ook de ‘goede doelen’ niet vergeten. Het ‘fonds voor de gewapende dienst in de Nederlanden’ ontving een som van 18.000 gulden. De ‘Noord en Zuid Hollandsche redding Maatschappij’ ontving een zelfde bedrag. De ‘Maatschappij van Weldadigheid te Fredrijksoord’ ontving 20.000 euro. Ook de ‘armen’ van elke kerkelijk gezindte ontvingen een mooi bedrag. Onder andere de doopsgezinde, israëlitische en de waalse gemeenten ontvingen 5000 gulden. Pagina’s lang worden de bedragen verdeeld onder personen, organisaties en instellingen. Uit één van de legaten werd in Enkhuizen het Snouck van Loosenpark gesticht, één van de eerste sociale woningbouwprojecten van Nederland. Het park werd in 1897 geopend en de woningen, gelegen in een prachtig park, waren bedoeld voor arbeiders.

 

logo-VH

 

de-notaris2