Nieuwsbrief Compareerden voor mij (april 2020)

Hoera! Zaterdag 14 maart behaalde we een mooie mijlpaal. 30.000 ingevoerde en gecontroleerde akten! We willen jullie allemaal bedanken voor jullie enthousiasme en inzet. Momenteel is 25% van de eerste fase van het project afgerond.

Toevoegen van extra functionaliteiten
Soms krijgen wij de vraag of het mogelijk is om extra functionaliteiten toe te voegen aan het project. Bijvoorbeeld in controleren een knop om een scan tussentijds op te slaan of een mogelijkheid om gegevens vooraf in te vullen. Helaas is dit niet mogelijk. Alle veranderingen in het project gelden voor alle project die in VeleHanden staan. Om die reden is VeleHanden dan ook voorzichtig met het doorvoeren van veranderingen, immers alle projecten moeten het daarmee eens zijn. Uiteraard stellen we het zeer op prijs wanneer jullie gewenste functionaliteiten/veranderingen in het systeem aan ons doorgeven. Wij kunnen dit voorleggen aan VeleHanden.

Tips
Compareerden voor mij is een project waarin we veel vragen aan de invoerder. De instructie is uitgebreid en onder berichten staan ook veel tips over de invoer. Hierdoor dreigt het soms wat onoverzichtelijk te worden. Daarom plaatsen wij de komende tijd tips naar aanleiding van een onderwerp op de berichtenpagina.  Bijvoorbeeld tips bij het invoeren van personen en tips bij het invoeren van locaties. Zodoende proberen we per onderwerp alle adviezen, tips en instructies kort en krachtig te bundelen.

In deze nieuwsbrief ook alvast een paar korte tips. Deze zullen uiteindelijk onder het berichten op de projectpagina verschijnen.

Plaatsnamen
Let op de plaatsnamen! Plaatsnamen nemen we over in de huidige spelling. Neem alleen de plaatsnaam over, dus niet de gemeentenaam of de naam van een land. Voer alleen een woonplaats in als deze ook daadwerkelijk bij een persoon vermeld staat. Het gebeurt soms dat plaatsnamen/woonplaatsen ten onrechte worden ingevoerd bij overledenen, echtgenoten en kinderen. Let ook op de hoofdletters. Voer in De Bangert en De Gouwe.

Objecten
Een object invoeren? Let erop dat deze correct wordt overgenomen. Neem de naam van het object letterlijk over, dit kan bijvoorbeeld de naam van een schip, molen of herberg zijn. 

Neem het type object niet letterlijk over. Herberghe wordt in dit veld geval herberg. Objecten zijn een huis, schuur, boet, schip, molen, herberg etc. Deze beginnen met een kleine letter. Wees ook compleet, voer bijvoorbeeld in ‘huis ingericht tot bakkerij’ en niet ‘huis, bakkerij’.  Deze laatste zorgt voor verwarring in de controle, het lijkt dan net of er sprake is van twee objecten. Trek het kader om het type object. De naam van het object of de kadastrale aanduiding komen niet in het kader.

Kadastrale aanduiding
Vaak hebben objecten één of meerder kadastrale aanduidingen. Neem deze zo over: A 218 (letter spatie nummer). Soms heeft een object meerdere kadastrale aanduidingen. Neem deze zo over: A 218, 219, 220

Snel invoeren van veel voorkomende namen
Het is wel eens vervelend, de ene na de andere akte met daarin steeds dezelfde getuigen. Gelukkig kregen we van één van onze invoerders een goede tip. Om deze namen snel in te voeren kan je gebruik maken van het programma Autohotkey, zie www.autohotkey.com
Hier kan je een script koppelen aan een toetscombinatie. In plaats van een hele naam invoeren, hoef je dan alleen maar een korte toestcombinatie in te voeren. De tipgever geeft deze script als voorbeeld:

"::gdbh::Dirk{tab}{tab}{tab}Bloodhooft{tab}Avenhorn"

Hiermee zorgt de toetsencombinatie ‘gdbh’ ervoor dat de naam Dirk Bloodhooft te Avenhoorn in één keer wordt ingevoerd. Uiteraard is het mogelijk om met het programma je eigen toetsencombinatie te kiezen.

Vriendelijke groet,

Sanne Maasbach
Tamara Tesselaar-Groot
Projectleiders Compareerden voor mij

 

logo-VH

 

de-notaris2