VH-Nieuwsbrief Compareerden voor mij (december 2020)

Een nieuwe mijlpaal! Op 24 november werd de 60.000e akte ingevoerd en gecontroleerd. Momenteel is ruim 49% van het eerste deel van het project afgerond. Wij zijn daar uiteraard erg blij mee. De invoerder van de 60.000e akte heeft een klein bedankje gekregen.

In november werden 3287 scans ingevoerd. Een mooi aantal. Oktober was een bijzonder productieve maand, 4677 scans werden ingevoerd. Nog niet eerder werden in een maand  zoveel scans ingevoerd. Slechts twee keer eerder werden er meer dan 4000 scans ingevoerd:  in april 2020 met 4192 scans en in mei 2020 met 4047 scans.

Op de website: Dubois en Vuijstingh
Begin november zijn de ingevoerde akten van notaris Dubois en notaris Vuijstingh op de website van het Westfries Archief geplaatst. Binnenkort volgen ook de akten van notaris Uven. Bent u benieuwd hoe het uiteindelijke resultaat van al dat harde werken eruit ziet? Bekijk Dubois hier, en Vuystingh hier. Klik op de plusjes naast de naam om de toegang open te vouwen. Klik vervolgens op het plusje naast ‘minuutakten’, klik daarna een jaar aan. U krijgt dan de scans in beeld, deze kunt u aanklikken om een scan te bekijken. Klik op ‘inzien’ naast ‘nadere toegang’ om de beschrijvingen van de akten te bekijken.

U kunt alle ingevoerde namen doorzoeken op de website via het blok ‘personen’. U doorzoekt dan niet alleen de namen uit de notariële akten, maar ook namen uit doop-, trouw- en begraafboeken, burgerlijke stand en bevolkingsregisters.

 

WieWasWie
Het Westfries Archief heeft zich aangesloten bij WieWasWie. Op www.wiewaswie.nl staan persoonsgegevens van archiefinstellingen uit heel Nederland. En nu dus ook van Westfriesland. Zo kunnen bezoekers met één zoekopdracht zoeken in de gegevens van 25 instellingen. De database van WieWasWie wordt geregeld aangevuld met nieuwe gegevens, er staan nu al 250 miljoen personen op. Momenteel staan op WieWasWie gegevens uit de burgerlijke stand, doopboeken, militaire bronnen, scheepsoldijboeken, familieadvertenties, slavenregisters en nog veel meer. Van het Westfries Archief zijn gegevens uit de doop-, trouw- en begraafboeken, de bevolkingsregisters, de akten van de burgerlijke stand en uiteraard de notariële akten toegevoegd. In totaal gaat het om meer dan 425.000 inschrijvingen. Omdat per inschrijving meerdere namen worden genoemd, bijvoorbeeld vader en moeder bij een doop, betreft het nog veel meer namen. Dankzij jullie inspanningen wordt de geschiedenis van Westfriesland steeds beter doorzoekbaar!

Bijzondere akten
Invoerder Joke Nanninga kwam een leuke akte tegen over het vervoer van rogge.

Op zeven juli 1849 laat koopman Hermanus Jacobus Tasman een akte opstellen voor de notaris. Tasman had van een handelaar uit Zwolle, de heer Wolff, tien lasten Geldersche rogge gekocht. Een last was een gewichtsmaat. Per periode verschilt het hoe zwaar een last was, waarschijnlijk ging het hier om ongeveer 2000 kilo per last. Een flinke hoeveelheid rogge. Maar van de tien lasten rogge waren er vijf niet goed. Deze kwamen ‘op verre na niet met het monster overeen (…) als zijnde Overijsselsche rogge’. En dat had Tasman niet besteld.

De rogge werd geleverd door het schip De Vrouw Hendrika. Het schip lag, terwijl de akte werd opgesteld, aan de kade aan de Nieuwendam in Hoorn. Tijdens het uitladen van het schip zag Tasman dat de helft van zijn bestelling niet klopte. Retour zenden ging niet zomaar. En daarom stapte Tasman naar de notaris om vast te laten leggen wat er was gebeurd. Tasman verklaarde voor de notaris dat hij de vijf lasten verkeerd geleverde rogge ‘niet anders te willen opslaan dan onder protest en dientengevolge zal stellen in het pakhuis aan hem (…) toebehoorende staande aan het Groote Noord te Hoorn (…) en wel op de onderste zolder’.  Mogelijk was de onderste zolder niet de beste plek om een flinke lading rogge op te slaan. Tasman nam geen genoegen met de levering en protesteerde tegen alle ‘kosten, schaden, interessen en proceskosten door hem ter dezer zake reeds gehad en geleden en verder te hebben en te lijden, ten einde die te kunnen verhalen van wien zulks zal behoren en volgens regten zal blijke te moeten geschieden’.

Vervolgens komt de schipper aan het woord in de akte. Schipper Wening verklaarde dat hij de rogge in Zwolle had geladen en daarna had vervoerd naar Hoorn.  Wening wilde de akte niet ondertekenen omdat hij zich niet ‘met deze zaak willen de inlaten’.

U kunt de akte hier bekijken, klik op scannummer 97 en 98.

Wij wensen u  een hele fijne decembermaand toe, en de beste wensen voor het nieuwe jaar.

Vriendelijke groet,

Sanne Maasbach
Tamara Tesselaar-Groot
Projectleiding Compareerden voor mij

 

 

logo-VH

 

de-notaris2

chat loading...