Corona

Studiezaal is open op afspraak van dinsdag tot en met vrijdag. Lees meer...

Het Westfries Archief wil graag het tijdsbeeld van Westfriesland in Coronatijd vastleggen. Helpt u ons mee? Lees meer...

Klik
hier om de collectie in te zien.

Nieuwsbrief van de Vrienden (2018) nr. 1

Sinds 12 december 2017 heb ik het voorzitterschap van de Vrienden van het Westfries Archief over mogen nemen van Jos Bakker. Dat is een hele eer. De erfgoed minnende gemeenschap in Westfriesland is klein, maar select. Zeker omdat het archief een centrum is van het gemeenschappelijke geheugen, is het de moeite waard om hiermee bevriend te zijn..

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2017) nr. 3

Op vrijdag 16 juni 2017 bracht een groep Vrienden van het Westfries Archief een bezoek aan het Hannemahuis in Harlingen. Het Hannemahuis, centrum voor Harlinger cultuur en historie, is een unieke combinatie van museum en gemeentearchief. Het gezelschap werd ontvan-gen door directeur Hugo ter Avest, die vervolgens een boeiende inleiding gaf over ‘zijn’ museum/gemeentearchief. Daarna maakten de Vrienden op eigen gelegenheid kennis met dit unieke museum. Afgaande op reacties van de deelnemers kunnen we spreken van een zeer ge-slaagde Vriendendag 2017.

Lees meer...

 

 

Nieuwsbrief van de Vrienden (2017) nr. 2

In onze bestuursvergadering van 27 februari hebben we afscheid genomen van onze penningmeester Piet Sachs, bestuurslid / penningmeester van het eerste uur! Piet heeft voor onze club ongelooflijk veel betekend. Voor alles wat hij sinds de oprichting van de Stichting Vrienden (december 2004) heeft gedaan zijn we Piet heel veel dank verschuldigd.
Natuurlijk respecteren we zijn besluit om er na zoveel jaar een punt achter te zetten. Blij zijn wij met de bereidheid van Rob van der Riet om Piet Sachs als penningmeester op te volgen. In onze bestuursvergadering van 24 april is Rob formeel benoemd als bestuurslid. De overdracht van ‘het financiële vaandel’ heeft inmiddels plaats gevonden.
Elders in deze Nieuwsbrief blikt Piet terug op zijn bestuursperiode.

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2017) nr. 1

Voor onze Stichting zelf was 2016 een mooi jaar. Je zou kunnen zeggen, dat 2016 het ‘Braaff-jaar’ was, getuige het feit dat in alle bestuursvergaderingen het Braaff-project onderwerp van gesprek was. Niet zonder trots zeg ik, dat het resultaat er mag zijn: een schitterend boek, dat dank zij de inzet van velen op 14 oktober 2016 in het oude stadhuis van Medemblik kon worden gepresenteerd. Het boek Was getekekend, Jacob Braaff is onder andere bij het Westfries Archief verkrijgbaar. Vrien-den van het Westfries Archief betalen voor dit fraai vorm gegeven en rijk geïllustreerde boek slechts 15 euro.

Lees meer...

Nieuwsbrief van de Vrienden (2016) nr.1

Met veel genoegen kan ik in deze Nieuwsbrief nu toch echt de komst van een nieuwe publicatie van onze Stichting aankondigen.
Ik zeg dit zo, omdat ik al een paar keer op deze plek in de Nieuwbrief daarover heb gesproken. Ons besluit om opnieuw een publicatie op de markt te brengen, is al in 2014 genomen naar aanleiding van de schenking door Joke Terra van een tweetal originele aquarellen van de hand van Jacob Braaff. In de laatste Nieuwsbrief van 2015 schreef ik, dat ik daarover graag wat meer had willen vertellen, maar de stand van zaken op dat moment liet dat niet toe. Maar nu is het dan zover! Het vele voorbereidende werk is inmiddels afgerond.
De organisatie van de presentatie van het boek en de uitreiking van het eerste exemplaar over het leven en werk van Jacob Braaff (1776 – 1864) is in volle gang.
Tegen die tijd ontvangt u voor het bijwonen daarvan een uitnodiging maar u kunt de datum alvast in uw agenda noteren: vrijdagmiddag 14 oktober 2016. Nadere informatie hierover kunt u t.z.t. tegemoet zien.

Lees meer...

 

vrienden2
De eerste aankoop van de stichting: een kaart van Enkhuizen uit 1823.

Vrienden1
De schenking van dit bijzondere liedjesboek uit 1650 kwam tot stand dankzij bemiddeling van de stichting.

chat loading...