Westfriezen bij de notaris

Al honderden jaren lang zijn notarissen actief in Westfriesland. In hun akten bevinden zich talrijke bijzonderheden over het leven van onze voorouders. Het oude notariële archief wordt vooral door onderzoekers en gevorderde genealogen geraadpleegd. Om meer mensen kennis te laten maken met deze interessante en uitgebreide bron, besteden wij op onze website aandacht aan enkele in het oog springende akten.

 

Onlust op een trouwfeest

Je trouwdag, dat moet de mooiste dag van je leven zijn. Maar, er zijn factoren die deze dag behoorlijk kunnen verstoren. Zo kan het weer tegenzitten of je kunt ziek zijn. Maar soms kunnen ook de gasten behoorlijk roet in het eten gooien. Zeker als een enkeling een mes bij zich draagt en zich niet goed weet te gedragen… Dat overkwam Klaas Jansz Jonkerhuis en Trijn Klaas tijdens hun trouwfeest.

Lees meer...

De arme kleermaker

Soms kan er veel veranderen in een paar jaar tijd. Zo leek Pieter Jis het voor 1745 goed voor elkaar te hebben. Hij werkte als kleermaker in Twisk en kon zich zo goed onderhouden. Bovendien was hij getrouwd met Marijtje Klaas. In 1740 zijn ze lidmaat geworden van de gereformeerde kerkgemeente te Twisk, en dat was maar goed ook…

Lees meer...

Bedroefd, bitterlijk en bevrucht

Op 5 oktober 1732 komt de Roomspriester van Nibbixwoud, Gerardus Romenburg, bij de notaris. Hij is daar op verzoek van Geertje Heijndriks. In februari heeft zij hem verteld dat ze zwanger is. De vader moest, volgens haar, Teunis Jans zijn, wonend op de Wijzend in Nibbixwoud vlak naast het huis waar zij als dienstmaagd werkte. Teunis zou Geertje, nadat zij haar zwangerschap bekend had gemaakt, een trouwbelofte hebben gedaan om haar situatie te verzachten. Maar, nu weigert hij toch om met haar te trouwen, ondanks verscheidene pogingen hem te overtuigen.

Lees meer...

Een vrijgekochte slavin

In de testamenten van het notariële archief staan wel eens bijzondere bepalingen. Bijvoorbeeld over de verdeling van de erfenis of over de begrafeniswensen. Maar een bepaling over het vrijkopen van een slavin in 1904 is wel heel opmerkelijk. Elisabeth Maria Dignum uit Lutjebroek liet op 21 juli 1904 bij notaris Pieter Bos in Hoorn haar testament opstellen. Haar eerder opgestelde testament liet Elisabeth herroepen. In het nieuwe testament bepaalde ze wat er met haar nalatenschap moest gebeuren na haar overlijden. Uit de akte blijkt dat Elisabeth zeker niet armoedig was. Zo ontving de Damianus Stichting te Grave na haar overlijden 1000 gulden om gedurende tien jaar twee heilige missen per maand ‘te doen lezen tot rust mijner ziel en tot rust den ziel van mijnen overleden echtgenoot’. Elisabeth was de weduwe van Pieter Baas, ze huwden in Bovenkarspel in 1898. Pieter overleed in mei 1903.

Lees meer...

Brand in Binnenwijzend

Op 3 februari 1912 gaf de burgemeester van Westwoud aan de notaris de overeenkomst die gesloten was tussen het gemeentebestuur van Westwoud en de kerkvoogdij van de Hervormde gemeente in Binnenwijzend. Binnenwijzend lag in de gemeente Westwoud. De overeenkomst ging over de wederopbouw en het gebruik van de toren van de kerk die tijdens de brand van 18 juni 1911 was verwoest.

Lees meer...

 

de-notaris2

 

de-notaris

 

de-notaris3

chat loading...