VH-Nieuwsbrief Compareerden voor mij (oktober 2020)

De deelnemers van ons VeleHanden-project hebben weer veel werk verzet de laatste weken. Zo werden in september 2.981 akten ingevoerd, tegen 2.263 vorig jaar. In augustus was er een relatief dipje met 2265 scans, maar het prachtige weer verklaart dat natuurlijk. Ook hebben we in de maanden daarvoor de coronapiek gezien: meer mensen zaten thuis en dus werd er ook meer ingevoerd.   

Mijlpalen 
Afgelopen maand hadden we een drietal bijzondere momenten om bij stil te staan. Op 4 september voerde deelnemer Joke Nanninga de 50.000e akte van het project in. En twee weken later bereikte onze controleur dac de mijlpaal van 50.000 gecontroleerde scans. September was ook de maand waarin het aantal namen in de personendatabase van het Westfries Archief de 2,5 miljoen aantikte. Daar zitten inmiddels al namen bij uit dit project bij VeleHanden. De andere gegevens komen uit duizenden historische bronnen, zoals: doopboeken, bevolkingsregisters, geboorteakten, huwelijksboeken, overlijdensregisters, enzovoorts. Het Westfries Archief bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet. Zonder jullie hulp was dit niet gelukt. Samen komen we zo steeds meer te weten over onze Westfriese voorouders! 

Plaatsnamenlijst 
Recent is de lijst met plaatsnamen van het Westfries Archief vernieuwd. Deze lijst helpt VeleHanden-deelnemers om de juiste spelling van plaatsnamen na te gaan en om te weten te komen of deze plaatsen daadwerkelijk bestaan. Ook staan er afkortingen in en wat zij betekenen. We nemen die over in hedendaagse spelling. U vindt de volledige lijst hier.

De lijst is overzichtelijker gemaakt. Zo zijn de kolommen visueel beter onderscheiden in drie categorieën. Ook hebben we duidelijker aangeven wat we overnemen (de middelste kolom ‘te noteren’). We benadrukken graag dat de lijst een hulpmiddel is en zeker niet uitputtend: het kan zijn dat u dorpen of steden tegenkomt die niet op de lijst staan. In dat geval helpt het om even te googelen. Wij bedanken dhr. Jan Verlaan voor zijn medewerking bij het verbeteren van de plaatsnamenlijst.  

Invoerinstructie vernieuwd
Op 2 oktober is een vernieuwde invoerinstructie online geplaatst. Op veler verzoek hebben we dit keer de wijzigingen/toevoegingen uitgelicht. U vindt ze terug in het document aan de hand van de roodgekleurde tekst. De wijzigingen en aanvullingen zijn een verzameling van diverse tips die hier de laatste twee maanden op het forum gepost zijn. Zoals:

  • Als er meerdere data vermeld worden, dan houden we de datum aan waarop de akte is opgesteld.
  • Heeft iemand een alias? Dan voeren we twee namen apart in.
  • Wordt er geen woonplaats vermeld maar wel de naam van een gemeente? Dan nemen we de naam van de gemeente over.
  • We hebben verduidelijkt dat de verwijzing 'onder Hoorn', 'onder Hoogwoud', etc. overgenomen wordt bij Onderwerpen. Als er staat 'De Weere onder Hoogwoud', dan nemen we De Weere over als plaatsnaam en 'onder Hoogwoud' bij Onderwerpen.
  • We hebben de opzet van vernieuwde plaatsnamenlijst toegelicht.
  • Als een huis staat 'aan de Hoogedijk' dan is 'Hoogedijk' de straatnaam. Als de locatie niet duidelijk is ('op de hoek van de Dorpstraat en Lageweg' dan nemen we het over bij Onderwerpen.
  • De kadastrale gemeente nemen we niet over bij de plaats van een object. Wel de plaatsnaam zelf.

Opent uw browser nog de oude invoerinstructie? Wis dan de cookies voor deze website of open de link in een incognito- of privé-modus. Ook kan het helpen om op Alt + F5 of CTRL + F5 te drukken. 

Publicatie van indexen 
Na lang wachten zijn we in augustus en september gestart met de publicatie van de indexen die door jullie zijn gemaakt. Vooralsnog publiceren we de indexen als alle boeken van een notaris zijn afgerond. Dat doen we in volgorde die jullie hebben aangehouden. De publicatie verloopt in 2 stappen: eerst komen de namen op de website en later worden de juiste scans gekoppeld aan de akte met namen. 

Inmiddels zijn alle indexen op de akten van Andijk gepubliceerd (notaris Duker, Van Bommel en Wagemaker). Van Hoogwoud zijn de indexen op de akten van notaris Levert, De Gelder, W. de Boer en Warnsinck beschikbaar. Tenslotte zijn de indexen van notaris C. Pool uit Grootebroek gepubliceerd. Op dit moment wordt gewerkt aan de indexen van Hess (Hoogkarspel) en daarna gaan we door met Pan (Avenhorn). 

De nieuwe indexen voegen we toe onder de knop Personen op onze website. U kunt hiermee in 1x door alle genealogische indexen heen zoeken. Met behulp van de overige zoekvelden kunt u zoeken in een bepaalde bron of plaats. 

Naast de indexen vanuit VeleHanden staan ook diverse andere bronnen die onze vrijwilligers overnemen online. U vindt het meest recente overzicht hier

Bijzondere akten 
Soms komen onze deelnemers bijzondere akten tegen. Zo stuitte Joke Nanninga op een akte over de verkoop van het gezonken tjalkschip Leonora. Die lag op de bodem van de Zuiderzee, in de buurt van Venhuizen. Het schip vervoerde Rijnwijn: 1042 kannen die verkocht werden aan twee kopers. Ook gingen de resten van het schip over op een nieuwe eigenaar, zoals het hout, touw, zeil, riek en leer.  

Deelnemer Wim Stam kwam bij het invoeren van een koopakte zijn over-over-overgrootvader tegen: Jan Stam, ‘gewoond hebbende en voorlang overleden te Hoorn’. Stom toeval natuurlijk, maar wel erg leuk. Zo ziet u maar, voor u het weet maakt u in een akte kennis met verre familie! 

Maand van de Geschiedenis
Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Ook het Westfries Archief doet weer mee. Wel hebben we vanwege corona moeten kiezen voor een andere vorm. De gebruikelijke thema-lezingen en -rondleidingen op de vrijdagmiddagen kunnen dit jaar helaas niet doorgaan. Bij deze opzet is het namelijk onmogelijk om de richtlijnen van de RIVM in acht te nemen. 

We kiezen dit jaar voor een andere manier om de schatten in het Westfries Archief voor het voetlicht te brengen. In oktober publiceren we op de vrijdagen enkele korte filmpjes over bijzondere bronnen uit onze collectie. Documenten met een verhaal… 

De uitgekozen stukken sluiten aan bij het thema van de Maand van de Geschiedenis: Oost-West. Er komt een verhaal over de regio Westfriesland en provincie Friesland; een vertelling over een lang vergeten oost-west-tegenstelling binnen Nederland; een Europees verhaal en zelfs een verhaal over Westfriese scheepvaart naar een ander continent in het midden van de zeventiende eeuw. De filmpjes zullen te zien zijn op het Youtube-kanaal van het Westfries Archief. 

Vragen 
Heeft u vragen over ons project of hulp nodig? Mail ons dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

logo-VH

 

de-notaris2

chat loading...