Historie

Geschiedschrijving is nooit af. Niet alleen komt er steeds geschiedenis bij. Historici stellen nieuwe onderzoeksvragen, bestuderen andere onderwerpen dan vroeger of bekijken oude vragen vanuit een ander perspectief. Onze kijk op het verleden verandert voortdurend. Soms grijpen onderzoekers terug naar dezelfde bronnen als hun voorgangers. Daarnaast is de hoeveelheid voor onderzoek beschikbaar materiaal de afgelopen decennia enorm toegenomen. Met dank aan de archivarissen die al dit moois hebben geordend en beschreven. Van meer dan 90 procent van de archieven en collecties van het Westfries Archief is een inventaris of plaatsingslijst beschikbaar. Deze toegangen zijn op onze website gepubliceerd. Maar de website biedt zelf ook veel historische informatie.

  • In onze Schatkist valt te lezen over allerlei pareltjes in onze collectie. 
  • Onder de Thema’s staan artikelen over uiteenlopende historische onderwerpen. 
  • De Tijdlijn geeft een overzicht van belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in de geschiedenis van Westfriesland. 
  • In Volg de voetstappen maakt u met onze voorouders kennis door middel van verhalen. Dit kan met geocaching (een moderne manier van schatzoeken). Een andere manier is de Street Museum-app. Hiermee kan een smartphone QR-codes uitlezen. In Hoorn zijn deze bijvoorbeeld te vinden op stoeptegels op diverse plaatsen in de stad. Een van de verhalen gaat over het beroemde “Hoornse taartarrest” van de Hoge Raad uit 1911. 
  • Onder Werkgebied staan kaarten van de verschillende bestuurlijke en gerechtelijke indelingen in oostelijk Westfriesland in verschillende historische periodes. Onder elk tijdvak kaarten met plaatsnamen die kunnen worden aangeklikt. Van iedere plaats is zo eenvoudig een schat aan historische informatie te vinden en tevens een uitgebreid overzicht van aanwezige bronnen in het Westfries Archief.
  • In akten van notarissen bevinden zich talrijke bijzonderheden over het leven van onze voorouders. U vindt enkele in het oog springende akten onder Westfriezen bij de notaris.

 

 

 

 

 

canon van west-friesland

 

canon

chat loading...