Parelmoeren gebedenboekjes

“In onzen tijd heeft de geloovige Christen een krachtig wapen noodig om de vijanden af te weren, die hem den schat des geloofs berooven willen …”, zo staat geschreven in het voorwoord van dit bijzondere gebedenboekje. Bijzonder omdat de kaft is ingelegd met parelmoer.

Schatkist201709 1

De volledige titel van het boekje luidt: Christus is mij alles! Gebedenboek voor Roomsch-Katholieken. Nieuwe uitgave. Kerkelijk goedgekeurd. Naast morgen- en avondgebeden bevat het ook biechtoefeningen en boetpsalmen. Het Westfries Archief heeft twee van dergelijke parelmoeren gebedenboekjes in de collectie, één uit 1900 en één uit 1901.

Een gebedenboekje is eigenlijk een uitgeklede versie van een kerkboekje. In het katholicisme staan drie boeken centraal. Als eerste de Bijbel. Daarna het kerkboekje of missaal, hierin staan schriftlezingen, gebeden en vaste gezangen van de Mis. Als derde het getijdenboek of brevier, een boek met lezingen, gebeden, psalmen, lofzangen en antifonen (beurtzang: inleiding of afsluiting van een psalm). In een gebedenboekje zijn voornamelijk gebeden opgenomen.

Waar vrijwel alle katholieke gelovigen vroeger in het bezit waren van een missaal of kerkboekje, kwamen gebedenboekjes minder vaak voor. Ze werden wel geschenk gedaan bij een verloving of huwelijk om de eigenaar te behoeden voor het kwaad; dit boekje is hierbij een uitmuntend hulpmiddel, aldus de samensteller.

In de uitgave van 1900 bevonden zich nog meer kleine schatten: tussen diverse pagina’s zijn een aantal Bijbelse afbeeldingen aangetroffen.

Schatkist201709 2

Het aanvraagnummer is 202B5 uit toegangsnummer 0219.

 

de schatkistrechts

 

de schatkist 2

chat loading...