Archief als ‘nutsvoorziening’ bij WOO publicaties

Het archief is niet alleen een plek waar informatie bewaard en beheerd wordt. Als archiefprofessionals zijn we dé experts in het actief openbaar maken van overheidsinformatie. Niet alleen gearchiveerde informatie, maar ook recente informatie, zoals die door de WOO wordt voorgeschreven. Door ons eDepot beschikken we al over de voorzieningen en bestaande infrastructuren, daarnaast hebben we ook de specialisten in huis die weten hoe deze publicatie werkt. Het zou daarom een logische stap zijn voor onze archiefvormende partners om onze bestaande voorzieningen te benutten en WOO-informatie via het eDepot te publiceren.

Lees meer...

Kwaliteitszorg informatiebeheer, hoe doe je dat?

Samen met Westfriese gemeenten en gemeenschappelijke regelingen is aan dit onderwerp in een themasessie gewerkt bij het Westfries Archief. Daarin onder andere een inspirerende keynote van Layla Hassan over de aanpak, opzet en uitvoering van kwaliteitszorg. Naast de randvoorwaardelijke factoren werd vooral enthousiasme en plezier benadrukt als een succesfactor.

Lees meer...

Eerste digitaal gevormde gemeentearchief uitgeplaatst

In 2022 heeft het Westfries Archief in samenwerking met DE REE archiefsystemen een eerste succesvolle uitplaatsing van digitaal gevormd Document Management System (DMS) archief voor de gemeente Hoorn uitgevoerd. Bijna 360.000 digitale bestanden die gevormd zijn in de jaren 2003-2013 zijn opgenomen in het Westfries eDepot en toegankelijk gemaakt voor gebruikers en beheerders van de gemeente Hoorn.

Lees meer...

Eerste digitaal gevormde archief uitgeplaatst

Het Westfries Archief heeft een eerste succesvolle uitplaatsing van digitaal gevormd DMS archief voor de gemeente Hoorn uitgevoerd. Het archief is inmiddels opgenomen in het Westfries eDepot en toegankelijk voor de betrokken medewerkers van de gemeente Hoorn.

Lees meer...

Van Wet Openbaarheid Bestuur naar Wet Open Overheid

Transparantie is een belangrijk democratisch instrument voor de overheid om verantwoording af te leggen naar de samenleving. De kaders en spelregels zijn vastgelegd in de Wet Openbaarheid Bestuur. Deze wet wordt volgend jaar gefaseerd vervangen door de Wet Open Overheid. Het doel is om overheidsinformatie nog transparanter, toegankelijker en vindbaarder te maken.

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen moeten zich voorbereiden en organiseren om de nieuwe wet uit te voeren. Onder andere door de digitale informatiehuishouding in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen. In deze sessie presenteerde dhr. J. Jonkers van de VNG wat de nieuwe wet betekent voor de organisaties van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast presenteerden informatiebeheerders welke stappen hun organisatie al hebben gezet.

Er waren 60 aanmeldingen voor de online sessie. De presentatie is hier beschikbaar voor raadpleging. Irene Mulder van www.irenemulder.nl heeft tijdens de sessie de kern in een tekening weergegeven.

 

PlaatVanWOBnaarWOO k

 

inspectie1

 

inspectie2

chat loading...