De vrouw van de chirurgijn

Claas Chirurgijn uit Grosthuizen was al een aantal jaren getrouwd. Op een dag pakte de vrouw van Claas, haar naam wordt niet genoemd, haar spullen en vertrok. Claas bleef alleen achter. Uit de verklaringen van de getuigen in de akte blijkt dat het niet zo'n gelukkig huwelijk was.

Vooral de vrouw van Claas lijkt hier schuld aan te hebben, ze schold Claas uit en roddelde over hem achter zijn rug. Zo zou zij hem hebben uitgescholden voor: ‘een droencken drycnker, hoerjager ende diergelijcke vuyleyne woorden'

Kaart van de veenhoop 

Volgens de getuigen klopten deze beweringen niet, Claas was een nette man: hem cuysch gedragen, sonder vrouwen ofte maachden eenige oneere voor te leggen ofte met deselve gepleeght te hebben'

Toch liep zijn vrouw bij hem weg. Wilt u weten wat de reden kan zijn geweest waarom Claas deze akte liet opmaken voor de notaris? En waarom zo sterk benadrukt werd dat Claas geen schuld trof? Klik dan hier.

 

de-notaris2

 

de-notaris

 

de-notaris3