Hekken in Twisk

In Twisk moest op een stuk land nieuwe hekken worden gezet. Ook het onderhoud van deze hekken moest worden geregeld. Het was gebruikelijk dat de afspraken die gemaakt werden bij de notaris werden vast gelegd om burenruzies te voorkomen.

De notaris werd ook ingeschakeld voor de hekken van Twisk. Op 9 januari 1730 verschenen voor de notaris van Abbekerk Jan Jansz Bregger, woonachtig te Twisk, Dirck Jansz Smetser, woonachtig onder Opperdoes en Pieter Lourisz Backum woonachtig te Twisk. Jan en Dirk waren met Pieter overeengekomen ‘over 't setten en onderhouden van het hek 't welk op de scheydinge tusschen der comparanten erven staet'. Dit hek werd de afscheiding van het erf van Jan, Dirk en Pieter.

 
Twisk

 

In de akte lezen we wat voor afspraken er werden gemaakt, en dat waren er nogal wat. Zo ontving Pieter van Jan en Dirk ‘negen gulden ende hondert spijkers' om het hek te onderhouden. Hij moest het hek ‘voortaen ordentelijk onderhouden'. Ook werd beschreven hoe het hek eruit zag, ‘een digt hek hoog ses houtvoeten, tusschen en op de scheydinge van der comparanten erven'.

Bent u benieuwd welke afspraken er nog meer werden gemaakt over het hek in Twisk? Klik dan hier.

 

de-notaris2

 

de-notaris

 

de-notaris3