Een stukje graslant

Eind juli 1726 overleed Jan Maartensz. Zijp, burgemeester te Twisk. Zijn vrouw, Neeltje Klaas, hertrouwde in januari 1727. Maar de nalatenschap van Jan Zijp was nog niet helemaal verdeeld. Daarom verschenen in april 1727 voor de notaris van Twisk de erfgenamen van Jan Zijp. Dit waren de broer van Jan Zijp, Kornelis Maartensz. Poulus, en de nieuwe man van zijn Neeltje Klaas, Adriaan van der Hoeve.

Afbeelding notaris graslant

De boedel en goederen van Jan Zijp en Neeltje Klaas moesten worden verdeeld. En ze hadden veel bezittingen. Van een stukje grasland tot een aandeel in een schip. Maar eerst moest de waarde worden bepaald van de bezittingen zodat ze daarna eerlijk konden worden verdeeld onder de erfgenamen. Jan Zijp had veel land in bezit, daarnaast bezat hij een flink aantal obligaties. Sommige met een waarde van wel 2000 gulden. In de akte worden alle bezittingen kort beschreven.

Wilt u weten welke bezittingen werden verdeeld? Lees dan hier verder.

 

de-notaris2

 

de-notaris

 

de-notaris3