Toelichting open data

Het Westfries archief stelt archieftoegangen en nadere toegangen (vaak indexen op genealogische bronnen) op onze archieven beschikbaar als open data.

U kunt via deze pagina de gewenste sets opzoeken en downloaden voor hergebruik. De datasets zijn beschikbaar gesteld onder de Creative Commons-licentie CC-BY-SA.

1702-09_36
DTB Enkhuizen 36. Luthers, later Hersteld Evangelisch Luthers, lidmatenregister (1632-1646), doopinschrijvingen (1629-1647) en trouwinschrijvingen (1632-1647).
Licentie:
Wijzigingsdatum toegang:
10-02-2024
Wijzigingsdatum dataset:
11-02-2024
Data-eigenaar:
Westfries Archief
Verstrekker:
Westfries Archief
 
chat loading...