Toelichting kranten

U doorzoekt hier bijna 100.000 pagina’s van Westfriese kranten tot 1950. In ons overzicht staan de beschikbare krantentitels en jaargangen. Kranten uit de periode 1950-2007 kunt u op fiche raadplegen in onze studiezaal. 

U zoekt in gescande en digitaal leesbaar gemaakte krantenpagina's. Deze bestanden zijn niet foutloos. Zo kan Hoorn door een onduidelijke drukletter als IIoorn herkend zijn. Ook zijn bijvoorbeeld koppeltekens letterlijk overgenomen waardoor woorden in tweeën zijn gesplitst.

Uw zoekacties: Kranten

Kranten

De afbeeldingen van krantenpagina's zijn door OCR tekstueel inhoudelijk doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

Na zoeken met één of meer zoektermen worden alle alinea's waarin deze voorkomen getoond in het zoekresultaat: deze zijn geel gemarkeerd.
In het zoekresultaat wordt naast de thumbnail van krantenpagina de tekst van de betreffende alinea getoond en de gevonden zoektermen zijn hierin geel gemarkeerd.

Na klikken op een alinea met gemarkeerde zoektermen, wordt de krantenpagina getoond in de viewer en wordt ingezoomd op de gemarkeerde alinea zodat de inhoudelijke tekst leesbaar is. In deze viewer zie je een 'strip' met thumbnails van alle krantenpagina's in de betreffende krant. Boven de viewer kan met 'vorige' en 'volgende' in het zoekresultaat van de krantenpagina's gebladerd worden.

beacon
1 zoekresultaat
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
19110620 Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier, 1911-06-20; p. 2
Datering:
1911-06-20
Naam serie:
Enkhuizen
Naam krant:
Enkhuizer Courant. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Hollands Noorderkwartier
Datum:
1911-06-20
Pagina:
2
De week van kermisgeneuchten is weer achter den rug. Het leven gaat weer z'n gewonen da-gel ij kschen gang, waarin de kermis gelijk van ouds eenige, zij; het dan ook in steeds afnemende mate afwisseling heeft gebracht, die voor honderden, oude¬ ren en jongeren en van allen stand aantrek¬ kelijkheid biedt. De kermis met haar woe¬ ste uitspattingen en. buitensporigheden kunnen we wel zeggen, dat tot het verle- dene behoort: 't gaat' er steeds meer orde¬ lijk en kalm toe: ieder zoekt er eenig amuse¬ ment naar zijn smaak. Over 't algemeen is de week voor de ondernemers van verma¬ kelijkheden niet bijzonder voordeelig ge¬ weest. De sluitingsdag, die in den rege' veel goed maakt, was nu teleurstellend. Daarvoor waren drieërlei oorzaken. In de eerste plaats woei er een sterke wind, waar¬ door tal van buitenlieden werden weerhou¬ den, den trad'itioneelen laatsten Zondag van de Enkhuizer kermis mee te maken. In de tweede plaats werd de aandacht van menigeen uit de omgeving afgeleid door de reeks voorstellingen van het Circus Wilke te Hoorn, en eindelijk heeft de groote brand van Binnenwij,zend een grooten invloed uit¬ geoefend op de kermisdrukte. Op het be¬ richt van het onheil keerden een menigte kermisgangers haastiglijk terug en ook uit Enkhuizen gelijk uit alle naburige gemeen¬ ten togen velen naar de plaats der ramp. Den ga-nschen middag en avond hoor de men van bijna iets anders spreken dan van de vreeselijke catastrophe, welke hier alge¬ meens deelneming heeft gewekt.
Gevonden alinea's: 11
 
 
 
chat loading...