Toelichting zoeken

U doorzoekt hier de complete collectie van het Westfries Archief.
Klik op de info-knop boven de zoekbalk voor tips bij het zoeken. 

Voor bouw- en hinderwetvergunningen hebben we een speciale zoekpagina.

Wilt u de originele stukken raadplegen die u heeft gevonden? Vraag het stuk dan aan via de knop Aanvragen en kom langs tijdens onze openingstijden. Meer uitleg over het aanvragen van stukken vindt u hier.

Uw zoekacties: Kranten

Kranten

De afbeeldingen van krantenpagina's zijn door OCR tekstueel inhoudelijk doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

Na zoeken met één of meer zoektermen worden alle alinea's waarin deze voorkomen getoond in het zoekresultaat: deze zijn geel gemarkeerd.
In het zoekresultaat wordt naast de thumbnail van krantenpagina de tekst van de betreffende alinea getoond en de gevonden zoektermen zijn hierin geel gemarkeerd.

Na klikken op een alinea met gemarkeerde zoektermen, wordt de krantenpagina getoond in de viewer en wordt ingezoomd op de gemarkeerde alinea zodat de inhoudelijke tekst leesbaar is. In deze viewer zie je een 'strip' met thumbnails van alle krantenpagina's in de betreffende krant. Boven de viewer kan met 'vorige' en 'volgende' in het zoekresultaat van de krantenpagina's gebladerd worden.

beacon
559 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 2
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
18780529 Enkhuizer Courant. Nieuws- en Advertentieblad, 1878-05-29; p. 1
Datering:
1878-05-29
Naam serie:
Enkhuizen
Naam krant:
Enkhuizer Courant. Nieuws- en Advertentieblad
Datum:
1878-05-29
Pagina:
1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
18800220 Enkhuizer Courant. Nieuws- en Advertentieblad, 1880-02-20; p. 2
Datering:
1880-02-20
Naam serie:
Enkhuizen
Naam krant:
Enkhuizer Courant. Nieuws- en Advertentieblad
Datum:
1880-02-20
Pagina:
2
Ten vorigen jare hebben de ouderlingen van eenige aanzienlijke gemeenten, vooral in Zuid-Holland, onderling afgesproken, om zich zooveel mogelijk eenparig te verzetten tegen de uitvoering der bepalingen van art 38 G. O. De weigering der ouderlingen te Dordrecht, om de moderne' predikanten aldaar bij te staan bij de aanneming hunner lidmaten, was daarvan het gevolg. Aangeklaagd Werden zij — incredibile dictu !'')— door het Classikaal Bestuur van Dordrecht en daarna door het provinciaal Kerkbestuur van Zuid- Holland in het gelijk gesteid. Geen wonder, dat deze uitspraak gecasseerd -) werd door de Synodale Commissie, die aan Gelderland ') opdroeg, definitief te dezer zake vonnis te vellen. Dat vonnis, waarbij de Dordsehé ouderlingen gesehorst worden, totdat zij zich bereid verklaren om de bovengenoemde bepalingen, dit wettig zijn ingevoerd, behoorlijk na te leven, verschijnt niet, of het blijkt, dat het geslagen is door de 'Meerderheid van het kerkbestuur, terwijl de leden, die tot de minderheid behoorden, geweigerd hebben de min ite, volgens art. 21 O. en T: te onderteekenen. Ik "vraag: Waar is van iets dergelijks op burgerlijk rechtsgebied één voorbeeld aan te wijzen ? Is het niet kennelijk geschied om de kracht der wettige rechtspraak te breken en deu geschorsten ouderlingen een voorwendsel aan de hand te doen tot verzet daartegen? Werkelijk weigeren dan na ook die ouderlingen, het geslagen vonnis te eer biedigen. Inmiddels wordt in onderscheidene kerkeraden het voorstel gedaan, om hun sympathie te betuigen en hen in hun verzet te sterken. En alsof dit nog niet genoeg ware, daar treedt de Heer C. H. Ten Harmsen van der Beek, pred. te Valburg,,een der leden van Gelderland, openlijk op, om het kerkbestuur, waartoe hij behoort op grond van dat vonnis, te beschuldigen van het plegen van onrecht! Ja, de Redaktie der Kerkelijke i.ourant haast zich, om dat stuk, zonder er nog hare opmerkingen te kunnen bijvoegen, terstond te plaatsen. Ik kom er voor uit, dit alles ergert e
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
18810508 Enkhuizer Courant. Nieuws- en Advertentieblad, 1881-05-08; p. 2
Datering:
1881-05-08
Naam serie:
Enkhuizen
Naam krant:
Enkhuizer Courant. Nieuws- en Advertentieblad
Datum:
1881-05-08
Pagina:
2
 
 
 
Pagina: 2
chat loading...