Toelichting zoeken

U doorzoekt hier de complete collectie van het Westfries Archief.
Klik op de info-knop boven de zoekbalk voor tips bij het zoeken. 

Voor bouw- en hinderwetvergunningen hebben we een speciale zoekpagina.

Wilt u de originele stukken raadplegen die u heeft gevonden? Vraag het stuk dan aan via de knop Aanvragen en kom langs tijdens onze openingstijden. Meer uitleg over het aanvragen van stukken vindt u hier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Hulp bij uw onderzoek
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.


 

beacon
2.171  regesten
sorteren op:
 
 
 
 
Inventaris
3. Lijst van regesten van charters in het dorpsarchief
Regest
1 Karel V, graaf van Holland, op het request van Dirck Nittersz. te Hoochkerspel, inhoudende dat hij in 1522 van wijlen Sijmon Pietersz., pastoor van Hoochkerspel, twee morgens zeer onvruchtbaar land in erfpacht heeft ontvangen voor 7 gulden per jaar, die hij met grote kosten en inspanning heeft verbeterd, welke akte van erfpacht door wijlen Aernt van den Bouchorst, deken van West-Friesland, is bevestigd, zonder dat hij, Dirck, wist dat de akte door de keizer als collecteur van de kerk te Hoochkerspel behoorde te worden bevestigd, keurt de genoemde akte van erfpacht goed.
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Lijst van regesten van charters in het dorpsarchief
Regest
2 De Staten van Holland en West-Friesland verklaren dat burgemeesters, schepenen, regeerders en vroedschappen van Hoochkerspel hen een staat vertoond hebben waaruit blijkt dat de inkomsten van de kosterij aldaar in 1579 en 1580 zonder aftrek van lasten, jaarlijks 134 pond en 5 schellingen hebben bedragen, alsmede een akte, op 1 januari 1575 gegeven door Prins Willem van Oranje, waarin hij die van Hoochkerspel toestaat om uit de inkomsten van de kosterij der kerk aldaar na aftrek van de gemenelandsbelastingen een schoolmeester te betalen, mits het overschot aan de arme lidmaten wordt besteed, welke akte zij goedkeuren.
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Lijst van regesten van charters in het dorpsarchief
Regest
3 De Staten van Holland en West-Friesland, op het verzoek van burgemeesters en regeerders van Hoochcarspel, inhoudende dat de ingezetenen van den Hout vanwege het ontbreken van een weg naar Hoochcarspel 's zomers hun vruchten slechts met grote moeite kunnen vervoeren en 's winters geheel niet in staat zijn om hun koren naar de molen te brengen, brood van de bakkers te halen, vroedvrouw of chirurgijn te ontbieden, de kerk te bezoeken en hun doden daar te begraven, waarin behoort te worden voorzien, staan toe een wagenweg te maken van Hoochcarspel tot de Wijsen, en een voetpad van de Wijsen tot den Hout, en het daartoe benodigde land tegen door neutrale personen te bepalen prijs aan te kopen.
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Lijst van regesten van charters in het dorpsarchief
Regest
4 Dirck Jacobsz. en Rieuwert Teunisz. Chirurgijn, schepenen van Grotebroeck, verklaren dat Gerrit Dircxsz., burgemeester te Hoochcarspel, namens de vroedschap aldaar, is overeengekomen met Willem Cornelisz. Backer en Andries Harmsz., beide wonende aan de Weyseynd, dat de vroedschap de kosten zal betalen van het leggen van planken op de Weyseynd vanaf de zuidelijke brug van de nieuwe weg westwaarts tot twee roeden ten westen van het westeinde van het erf van Andries Harmsz., welke planken benevens die liggende op de nieuwe weg door de andere comparanten of hun nakomelingen elk jaar zullen worden gelegd, opgenomen en onderhouden.
 
 
 
chat loading...