Maatregelen Corona-virus

De overheid heeft nieuwe maatregelen afgekondigd om de verdere verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Het Westfries Archief heeft besloten om de studiezaal te sluiten, in ieder geval tot en met 29 april. Ook cursussen, lezingen en andere groepsactiviteiten gaan in deze periode niet door.
Lees meer...

Criteria voor het maken van fotokopieën op de studiezaal

Het maken van fotokopieën gaat altijd in overleg met de studiezaalambtenaar. In principe gelden de volgende voorwaarden:

  • stukken die u in zelfbediening kunt raadplegen, mag u zelf kopiëren;
  • stukken die voor u worden gehaald, mag u niet zelf kopiëren.
 
Voor de laatste categorie gelden verder de volgende beperkingen:
  • bescheiden ouder dan 100 jaar worden niet gekopieerd;
  • uit ingebonden registers wordt niet gekopieerd, ongeacht de dikte en ouderdom;
  • bescheiden die naar het oordeel van de studiezaalmedewerker erg van kopiëren te lijden hebben, worden niet gekopieerd.

 

Dit betreft bijvoorbeeld:

  • bescheiden waarvan de kleuren door blootstelling aan licht worden aangetast (bijvoorbeeld bouwtekeningen);
  • bescheiden waarvan de papierstructuur zwak en/of aangetast is;
  • bescheiden die groter zijn dan A3-formaat (groter dan de glasplaat van het kopieerapparaat).
 

Het maken van digitale foto's op de studiezaal
Ten opzichte van voorheen zijn de mogelijkheden voor het maken van fotokopieën beperkt. Dit heeft te maken met de steeds intensievere raadpleging van onze archieven en collecties. Willen wij de originelen ook voor de toekomst behouden, dan moeten zij zoveel mogelijk worden gespaard. Dit geldt zowel voor contactschade door raadpleging als voor blootstelling aan licht.

Een alternatief voor fotokopiëren is het maken van digitale foto's (zonder flits). Indien u niet in het bezit bent van een digitale camera, of wanneer de flitsfunctie van uw camera niet kan worden uitgeschakeld, dan kunt u opnames bestellen. Deze worden dan voor u gemaakt met de digitale camera van het Westfries Archief. De tarieven zijn geregeld via de legesverordening van de gemeente Hoorn.

 Studiezaal-WFA