Klachtenprocedure

Wij hopen dat u uw bezoek aan het Westfries Archief nuttig en plezierig vindt. Wij stellen alles in het werk om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als er iets mis gaat, dan zullen wij proberen dit te verhelpen. Maak daarom uw klacht aan ons kenbaar.  
Wat is een klacht precies? Een klacht is elke uiting van onvrede over een behandeling of bejegening. 

Indienen van een klacht, opmerking of suggestie 

  1. Indien u een klacht wilt indienen tijdens uw bezoek aan het Westfries Archief, neem dan contact op met een medewerker op onze studiezaal. Onze medewerker zal proberen uw klacht zelf op te lossen, desnoods in overleg met collega’s. 
  2. Als uw klacht niet tijdens uw bezoek kan worden afgedaan, dan kunt u de aard van uw klacht omschrijven op onsklachtenformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de balie in de studiezaal. Het volledig ingevulde formulier kunt u afgeven bij de balie. Uw klacht zal dan worden behandeld door de leiding van het Westfries Archief. 
  3. U kunt uw klacht ook later indienen middels het klachtenformulier op de website van het Westfries Archief.  

Afhandeling klachten, opmerkingen en suggesties 

  1. Een mondeling geuite klacht wordt behandeld door de dienstdoendestudiezaalmedewerker of een aanwezige leidinggevende. 
  2. Een schriftelijke klacht wordt afgedaan door de leiding van het Westfries Archief. U ontvangt binnen uiterlijk 10 werkdagen na het indienen van uw klacht een schriftelijke reactie. 

Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht, kunt u een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het Regionaal Historisch Centrum Westfries Archief. 

 Studiezaal-WFA

chat loading...