Kaap Hoorn

Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten vertrokken in juni 1615 met twee schepen, De Eendracht en De Hoorn, uit de haven van Hoorn. Het doel was om een nieuwe route naar Oost-Indië te vinden via Zuid-Amerika. De VOC had het octrooi op de handelsroutes naar Oost-Indië via Kaap de Goede Hoop (Zuid-Afrika) en Straat Magellaan (Zuid-Amerika). Jacobs vader, Isaac le Maire, had de expeditie bedacht om het monopolie van de VOC te breken. Isaac le Maire was een koopman en medeoprichter en grootaandeelhouder van de VOC. Maar hij werd beschuldigd van verduistering, en verliet de VOC in 1609. Sindsdien streed hij tegen het monopolie van de compagnie en zocht hij een manier om dit breken. Het ontdekken van een nieuwe route naar Oost-Indië was hierin heel belangrijk. Jacob le Maire kreeg de leiding over de expeditie en Willem Schouten en zijn broer waren de schippers. Isaac voer niet mee op de tocht.

Het journaal van Jacob le Maire
Het reisverslag van Jacob le Maire over de reis naar Indië via Kaap Hoorn werd voor het eerst uitgegeven in 1622. Zes jaar na de dood van Isaac le Maire. Isaac overleed in december 1616 op de terugreis naar Nederland. Een herdruk van dit journaal, inclusief een uitgebreide inleiding, is in 1945 uitgegeven door de Van Linschoten Vereniging.

Het journaal van Willem Cornelisz. Schouten
Het reisverslag van Willem Schouten werd in 1618 uitgegeven. Het WFA heeft hiervan een zeventiende eeuws exemplaar in bezit, gebonden in een verzamelwerk. De Van Linschoten Vereniging heeft dit journaal ook uitgegeven, in dezelfde band waarin het journaal van Jacob le Maire zit.

Geselecteerd uit onze collectie
74DD19 Willem Cornelisz. Schouten, Journael van de wonderlijcke reyse gedaen door Willem Cornelisz. Schouten van Hoorn, in de jaren 1615, 1616 en 1617... in: P. van den Broecke, Curieuse beschrijving van de gelegentheid, zeden, godsdienst, en ommegang, van verscheyden Oost-Indische gewesten ... (Amsterdam 1677?)
139i30 en 139i31 W.A. Engelbrecht, P.J. van Herwerden, De ontdekkingsreis van Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de jaren 1615-1617, (Den Haag 1945), deel 1 en 2.
Themanummer ‘Kaap Hoorn’, kwartaalblad Vereniging Oud Hoorn, 37e jrg., nr. 2, 2015.

 

GH kaaphoorn 1

GH kaaphoorn 2

GH kaaphoorn 3

chat loading...