Westfriezen bij de notaris

Al honderden jaren lang zijn notarissen actief in Westfriesland. In hun akten bevinden zich talrijke bijzonderheden over het leven van onze voorouders. Het oude notariële archief wordt vooral door onderzoekers en gevorderde genealogen geraadpleegd. Om meer mensen kennis te laten maken met deze interessante en uitgebreide bron, besteden wij op onze website aandacht aan enkele in het oog springende akten.

 

Schulden...

Schulden…Geen vrolijk gespreksonderwerp. Veel mensen krijgen hier op een bepaald moment in hun leven mee te maken. Van een kleine studieschuld tot een serieuze betalingsachterstand van de hypotheek. Ook in de voorgaande eeuwen konden mensen, door verschillende oorzaken, schulden maken.

Lees meer...

West-Friese slaven

Vele West-Friezen waren actief in de zeevaart in de zeventiende en achttiende eeuw. Er werd onder andere handel gevoerd met de landen Middellandse Zee. Zeelieden liepen het gevaar om in handen van kapers te vallen. De kapers kwamen uit Noord-Afrikaanse landen en werden ook wel Turkse zeerovers genoemd. De kapiteins van kaapschepen veroverde alleen die schepen die niet onder een bevriende vlag voeren. De lading werd buit gemaakt en de opvarenden werden tot slaaf gemaakt. Een aantal West-Friezen trof dit lot.

Lees meer...

De vrouw van de chirurgijn

Claas Chirurgijn uit Grosthuizen was al een aantal jaren getrouwd. Op een dag pakte de vrouw van Claas, haar naam wordt niet genoemd, haar spullen en vertrok. Claas bleef alleen achter. Uit de verklaringen van de getuigen in de akte blijkt dat het niet zo'n gelukkig huwelijk was.

Lees meer...

De dolle predikant

Al sinds juli 1697 was Theodorus van der Meer predikant te Westwoud en Binnenwijzend. Gereformeerde predikanten waren in de zeventiende en achttiende eeuw serieuze mannen die elke zondag de kerkdienst leidden en daarin een preek hielden.

Lees meer...

Roddels in Lutjebroek en Hoogkarspel

Inwoners van Lutjebroek en Hoogkarspel spraken in september 1717 schande van pastoor Gerardus Vosch. Er werd gefluisterd dat hij zich onbetamelijk gedroeg. Dat uitte zich in’onrechtmatige begeerlijkheit’ en ’buytensporige expressiën’, aldus zijn boze tegenstanders. Was deze impopulaire geestelijke het slachtoffer van roddel en achterklap of school er een kern van waarheid in de aantijgingen?

Lees meer...

 

de-notaris2

 

de-notaris

 

de-notaris3

chat loading...