Westfriezen bij de notaris

Al honderden jaren lang zijn notarissen actief in Westfriesland. In hun akten bevinden zich talrijke bijzonderheden over het leven van onze voorouders. Het oude notariële archief wordt vooral door onderzoekers en gevorderde genealogen geraadpleegd. Om meer mensen kennis te laten maken met deze interessante en uitgebreide bron, besteden wij op onze website aandacht aan enkele in het oog springende akten.

 

De onterving van Pieter

In de vorige aflevering lazen we hoe de spullen van een overleden persoon werden verdeeld in een boedelscheiding. Voor het overlijden was vaak een testament opgesteld bij een notaris. Hierin staan soms bijzondere dingen. Bijvoorbeeld over familie- en vriendschapsbanden. Of het verbreken hiervan door iemand te onterven.

Lees meer...

Porcelijn, silverwerk, gout en juweelen

Magteltje Mulerius was 61 jaar oud toen zij in februari 1720 in Oosterblokker overleed. Magteltje trouwde twee keer. In 1690 trouwde ze met een predikant. Zij kregen twee kinderen die volwassen werden, Nicolaas en Johannes. In 1708 trouwde Magteltje voor de tweede keer; uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.

Lees meer...

Een scheldpartij in Westerblokker

Trijntje van Nes liet bij de notaris op 28 februari 1804 een insinuatie opstellen. Dit is een aanzegging van de notaris. De insinuatie werd voorgelezen aan de geïnsinueerde, die hierop vervolgens een antwoord moest geven. Het was dus eigenlijk een soort boodschap van de ene persoon naar de andere opgesteld en gebracht door de notaris.

Lees meer...

De beschonken schoolmeester van Westwoud

De vorige aflevering ging over Jan de Boer, schoolmeester in Westwoud. Uit een aantal notariële akten bleek dat ouders van leerlingen nogal wat klachten hadden over Jan. Hij was vaak niet aanwezig op school tijdens de schooltijden. En als hij les gaf, liet dat te wensen over. Jan zou volgens getuigen in de akten vooral druk zijn met kaatsen, drinken en ander vertier.

Lees meer...

De schoolmeester van Westwoud

In 1694 werd Jan de Boer in Westwoud als nieuwe schoolmeester aangenomen. Naast schoolmeester was Jan ook koster aldaar. Al snel waren er over hem klachten in het dorp. De ouders waren niet bepaald enthousiast over zijn kwaliteiten als schoolmeester.

Lees meer...

 

de-notaris2

 

de-notaris

 

de-notaris3

chat loading...